Introduksjon til elektronisk påvirkningsarbeid og dens betydning