Ingredienser som kreves for å lage sahlab med stivelse